Kontakt


Lödde Motion
c/o Bo Hansson
Brännarevägen 6a
246 33 Löddeköpinge
kontakt@loddemotion.se

Bankgiro: 5984-5230
Organisationsnr: 80 2447-5827
Föreningsnr:2904-19

Bostad: Mobil:  
Ordf. Tor Larsson 0733229280 0707175250
V. Ordf. Christina Hagren 046713009 0738336699  
Kassör Ingrid Jönsson 046706398
Bo Hansson 046706555 0705400241
Denise Hägerström

0704563159

Kjell-Åke Persson 046293442 0739447638
Revisor: Håkan Pettersson 046709470
Revisor: Stig Schultz 0733709751